حق الزحمه خدمات مهندسی

حق الزحمه خدمات مهندسی باید در اسفند ماه هر سال و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه به روز شده و ابلاغ گردد

نویسنده : مهندس علی احمدی‌نسب

موضوع : حق الزحمه

واژه کلیدی

به روز عادلانه

حـق الزحمه خدمات مهندسی


حق‌الزحمه خدمات مهندسی مبنای درآمد مهندسان و هزینه صاحب کار است و به روز بودن این مبلغ هم از نظر مبلغ و هم از نظر زمان ابلاغ برای هر دو طرف اهمیت دارد. در سالهای گذشته ترتیب ابلاغ حق‌الزحمه از نظم خاصی پیروی نکرده است که به طور حتم مدیران سابق دلیل قانع کننده‌ای بر این موضوع دارند. من معتقدم که اسفند ماه هر سال می‌بایست حق‌الزحمه سال جدید برای طراحی، نظارت و اجـرا تهیه و ابلاغ شود تا مهندسان و سازندگان تکلیف خود را بدانند. افزایش یا کاهش میزان حق‌الزحمه می‌بایست متناسب با تورم اقتصادی و مخارج عمومی جامعه باشد و هر سال به روز شود

ترویـج فرهنگ کار کردن به قیمتهای نزدیک به تعرفه هم از اهداف بنده است

همکار گرامی; زیـر تعرفه کار نکـن! مشتری شما قشر فقیر و نیازمند جامعه نیست، مشتری شما میلیاردر است بنابراین باید عادلانه و طبق تعرفه کار کنیم و با هماهنگی یکدیگر ارزش خدمات مهندسی را ارتـقا دهیم

.

 Previous  All works Next